Vecka 48

·Be för Umeå baptistförsamling – Betelkyrkan –
att vi får vara det Gud vill

·Be för Equmeniakyrkan som är vårt närmaste större sammanhang

·Be för enhet bland Guds folk

”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.” /1 Kor 12:12-13

”Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den” /1 Kor 12:27