Om Betelkyrkan

Betelkyrkan, Umeå Baptistförsamling är en församling som bildades 1860. Den nuvarande kyrkan finns uppe på Sandbacka, omkring bostadsområdet Himlastigen. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och har en aktiv Equmeniaförening. Församlingen består av en brokig samling människor från olika generationer som tillsammans vill erbjuda en öppen kyrka och tillsammans med andra söka en närmre gemenskap med Gud.

Betelkyrkan är en mötesplats för alla åldrar. Den centrala mötesplatsen för församlingen är gudstjänsten på söndagen som följs av fika och samvaro. Men vi har också många andra mötesplatser där musik, sång, samtal, föreläsningar, skapande, hemgrupper, andakt får stå i centrum.

HBTQ-policy för Umeå Baptistförsamling, 

  • en del av Equmeniakyrkan

Till Betelkyrkan är du välkommen om du söker gemenskap med människor, som liksom du lever sitt liv på jorden just nu, och vill dela den resan med andra.

Till Betelkyrkan är alla välkomna till gemenskap och engagemang oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Som en del av Equmeniakyrkan Sverige ställer vi oss som församling bakom dess tydliga hållning gällande medlemskap i församlingen, där inget annat krav ställs än tro på Jesus Kristus och att man är döpt. 

I vår församling finns en stor variation av människor i olika åldrar och med olika bakgrund vilket innebär att varje enskild medlem skall respekteras för sitt ställningstagande i frågor om tro och trosutövning.

På frågan om vår kyrka kan upplåtas för vigslar av samkönade par är svaret ja, både om det rör några av våra egna medlemmar eller om frågan kommer från annat håll.

Varje anställd, pastor/föreståndare, skall respekteras för sitt ställningstagande och har utifrån det möjlighet att själv avgöra om man vill viga samkönade par.

Antagen vid församlingens årsmöte 2021-03-21

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.