Välkommen till Betelkyrkan

En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen.

Aktuellt!

Betelkyrkan

Gudstjänst med nattvard

Välkommen till Gudstjänst! ”Uppenbarelsens ljus”. Medverkande: Klas Johansson, Debora Persson, Kristoffer Arvidsson, m.fl. ETMG. Kyrkfika.

Betelkyrkan

Gudstjänst med årsmöte

Välkommen till Gudstjänst med årsmöte. ”Det levande ordet”. Medverkande: Klas Johansson, Per-Martin Jonasson, Barbro Tjernström, m.fl. ETMG. Kyrkfika.

Betelkyrkan

Gudstjänst

Välkommen till Gudstjänst. ”Bön och fasta”. Medverkande: Maria Johansson, May Starkenberg, Edit Fahlgren med vänner, Per-Martin Jonasson, m.fl. ETMG. Kyrkfika.

Klicka här för att se hela kalendern

Equmeniakyrkan nationellt