Välkommen till Betelkyrkan

En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen.

Aktuellt i Betelkyrkan…


Övrig information

Equmeniakyrkan nationellt