Ge en gåva

Var med och bidra

Församlingens verksamhet finansieras genom frivilliga gåvor. Tillsammans beslutar församlingen varje år om en budget och hjälps sedan åt att bidra till de kostnader som behöver täckas. Vi har ingen medlemsavgift eller summa som man måste bidra med utan var och en ger efter förmåga.

I varje gudstjänst har vi ett moment där vi påminner om att ge en gåva. Sedan ber för det som samlats in och räknar med att Gud välsignar. Även om du ger din gåva, stor eller liten, vid ett annat tillfälle än just i gudstjänsten så finns den med i vår förbön och vi räknar med att Gud välsignar dig!

Du kan ge din gåva via: Bankgiro: 267-2293 eller Swish 123 264 75 92.

Märker du din gåva med ”kollekt”, eller lämnar den omärkt, så går det till församlingen. Märk med ”EBU” om du särskilt vill ge till barn- och ungdomsarbetet, och med ”Mission” om du vill att din gåva skall gå till den missionsinsamling som just nu är aktuell.