Vecka 22

Stanna upp en stund varje dag denna vecka och be denna bön, samt bli stilla några minuter för att lyssna in Andens tilltal:

Helige Ande, visa mig vilka gåvor du gett/ger mig och hur du vill använda dem i mig idag.
Fyll mig, och oss alla i församlingen, med frimodighet att tillsammans använda våra gåvor i din tjänst.

Johannesevangeliet 7:37–39

”På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.”