Temagudstjänster

Under sex söndagar kommer vi att aktualisera församlingens vision: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.

Vi delar upp visionen i sex delar och i gudstjänsten kommer predikan att fördjupa just detta område och sedan finns det tillfälle att fortsätta samtal om det under kyrkfikat.

Håll ögonen öppna vid annonseringen för när det är aktuellt med respektive tema. Första tillfället blir vid samtalsgudstjänsten den 26 november 2023.

Teman:

1/ ”En kyrka” – vad innebär det att vara ”kyrka”, är det något annat än att vara församling, är det skillnad mot hur det var förr? Vilken kyrka/församling vill vi vara?

2/ ”För hela livet” – Vad omfattar hela livet? Dop, barnvälsignelse, vigsel, hembesök, diakoni, utsatthet, inför döden, sjukdom, begravning, testamenten etc. Hur kan vi betjäna vårt närområde?

3/ ”Mötet med Jesus Kristus” – Hur och till vilka erbjuder vi mötet med Jesus, i gudstjänst, i vardagslivet, i ungdomsarbetet etc?

4/ ”Förvandlar mig” – Inåtriktat arbete, hur hjälper vi varandra till fördjupat kristenliv, andaktsliv, bön, bibelläsning, böne- och gemenskapsgrupper….

5/ ”Förvandlar dig” – Utåtriktat arbete, hur når vi fler. Diakoni, evangelisation…

6/ ”Förvandlar världen” – Påverkan på samhället, världen… hur tar vi plats, arbetar för en bättre värld, socialt/diakonalt, klimat, fred