Utvärdering Betel-LAN

Utvärdering Betel-LAN 2024

Ange om du deltog du som Spelare, Supporter eller Ledare(Obligatoriskt)
Vad är ditt helhetsintryck av helgen
Var priset okej (250 kr)?
Hade du velat att även lunch ingick i avgiften, förutom frukost och middag (även om avgiften blivit högre)?
Hade du önskat fler gemensamma aktiviteter?
Vill du att vi anordnar fler LAN framöver?
Hur fungerade Internet?